Отримує формується в моді масив $carray «ключ»=>«значення», і рядок $contents з бази даних, в якій у фігурних дужках в потрібних місцях вказані ключі масиву.

Популярні